Notowania akcji

Notowania

Spółka REINO Capital S.A. jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych od października 2007 r. Akcje spółki notowane są pod nazwą skróconą REINO. 

TICKER: RNC

Kod ISIN: PLWDM0000029

Dzisiejsza cena akcji

1.46 PLN
2023-09-21 godz. 08:30:00