Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-08-31

Temat: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: Zarząd GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Wojciecha Gudaszewskiego, Pana Tadeusza Gudaszewskiego i od Pana Adriana Dzielnickiego zawiadomienia _”Zawiadomienia”_ złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm._.

Treść otrzymanych Zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podpis:

Radosław Świątkowski – Członek Zarządu