Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 9 grudnia 2021 r.

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej jako Spółka, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 ^1 i art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 9 grudnia 2021 roku, o godz. 12.00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A – budynek Polna Corner

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A.

Liczba akcji: 49 978 050
Liczba głosów: 49 978 050

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie i załącznikami.

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w treści ogłoszenia wskazano projektowane zmiany Statutu.

Wszystkie materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia publikowane są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe