Raport bieżący nr 2/2023/K z dnia 22 maja 2023 r.

Pozew Apleona FMS sp. z o.o. – sprostowanie daty wpłynięcia pozwu

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że  w raporcie 2/ 2023 z dnia 22 maja 2023r., w skutek omyłki pisarskiej błędnie podano datę 22 lipca 2023 r. jako datę wpłynięcia pozwu złożonego przez spółkę Apleona FMS sp z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Prawidłowa data otrzymania pozwu to 22 maja 2023 r.

Pozostałe informacje zostały podane prawidłowo.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne