Raport bieżący nr 3/ 2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 29 czerwca 2023 r.

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 czerwca 2023 roku, o godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner, VIII piętro).

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji: 80 700 000

Liczba głosów: 80 700 000

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie i dokumentacją będącą przedmiotem obrad.

Wszystkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe