Raport bieżący nr 6/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REINO Capital S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem odbytym w dniu 29 czerwca 2023 roku w załączeniu podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3  pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%