REINO IO Łódź z certyfikatem BREEAM

REINO IO Łódź otrzymała certyfikat BREEAM In-Use Certyfikat Excellent for „Building Management” i Very Good for „Asset Performance”

 Znaczenie zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu aktywami polega na zapewnieniu długoterminowej rentowności i odporności aktywów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z czynnikami środowiskowymi i społecznymi. Najwyższe wymagania BREEAM V6 dowodzą, że właściwe zarządzanie majątkiem pozwala istniejącym budynkom skutecznie konkurować z nowo powstającymi. Zapewnia również, że zasoby są wykorzystywane odpowiedzialnie i wydajnie, minimalizując ilość odpadów i maksymalizując wartość.