Skokowy wzrost przychodów i zyskowności REINO Capital w 1 półroczu 2021 roku

Grupa REINO Capital opublikowała raport za 1 półrocze 2021 roku podsumowujący ten bardzo udany dla spółki okres. Obrazuje on pierwsze efekty przyjętej strategii rozwoju biznesu. Polega ona m.in. na dynamicznym zwiększaniu przychodów obsługi transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych oraz tworzenia portfeli inwestycyjnych dla globalnie działających partnerów oraz zarządzania nimi.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu:   

https://reinocapital.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/