Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 30 czerwca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-06-30

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 29 czerwca 2018 r.         

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy¿ej 5 %

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku _”Walne Zgromadzenie”_ reprezentowane było 50,72% kapitału zakładowego, a ogólna liczba głosów wynosiła: 1.046.146.

Próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przekroczyli akcjonariusze:

– Tadeusz Gudaszewski, który wykonywał prawo głosu z 412.145 akcji, dających 412.145 głosów, co stanowiło 39,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 19,98 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,

– Zofia Dzielnicka, która wykonywała prawo głosu z 412.001 akcji, dających 412.001 głosów, co stanowiło 39,38% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 19,98 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,

– Wojciech Gudaszewski, który wykonywał prawo głosu z 105.000 akcji, dających 105.000 głosów, co stanowiło 10,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 5,09 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,

– Adrian Dzielnicki, który wykonywał prawo głosu z 105.000 akcji, dających 105.000 głosów, co stanowiło 10,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 5,09 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu