Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 1 marca 2019

Data sporządzenia: 1 marca 2019 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 28 marca 2019 r. 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_, _”Spółka”_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 28 marca 2019 roku, o godz. 11.00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner)

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A.

Liczba akcji: 31.077.440

Liczba głosów: 31.077.440

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.

Podpis:

Radosław Świątkowski –  Prezes  Zarządu