Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 28 czerwca 2016

Data sporządzenia: 2016-06-28                  

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 czerwca 2016 r.                     

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %         

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 czerwca 2016 r.

Akcjonariusz: Tadeusz Gudaszewski

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 412.145

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 412.145

Udział w głosach na WZ: 37,83%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,98%

Akcjonariusz: Zofia Dzielnicka

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 265.251

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 265.251

Udział w głosach na WZ: 24,35%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,86%

Akcjonariusz: Wojciech Gudaszewski

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 206.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 206.000

Udział w głosach na WZ: 18,91%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99%

Akcjonariusz: Adrian Dzielnicki

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 206.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 206.000

Udział w głosach na WZ: 18,91%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99%

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu