Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 28 czerwca 2016

Data sporządzenia: 2016-06-28

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta                    

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Panią Felicję Wójciak.

W dniu 27 czerwca 2016 r. akcjonariusz Wojciech Gudaszewski, jako akcjonariusz posiadający akcje stanowiące co najmniej 9,9% kapitału zakładowego Spółki, korzystając z uprawnienia osobistego przyznanego w art. 6 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Krzysztofa Piotrowskiego na kolejną kadencję.

W dniu 27 czerwca 2016 r. akcjonariusz Adrian Dzielnicki, jako akcjonariusz posiadający akcje stanowiące co najmniej 9,9% kapitału zakładowego Spółki, korzystając z uprawnienia osobistego przyznanego w art. 6 ust. 5 lit. b Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Emitenta Panią Annę Kaczmarczyk.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby:

– Krzysztof Piotrowski,

– Tadeusz Gudaszewski,

– Zofia Dzielnicka,

– Mieczysław Wójciak,

– Anna Kaczmarczyk.

Poniżej Emitent przekazuje informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Piotrowski jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1976-1977 aplikant Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy. W latach 1978-1990 nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w latach 1987-1989 wykładowca na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2010 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W latach 2008 – 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej WDM Capital S.A. Od 14 maja 2015 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Quark Ventures S.A.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów _1992_, Przewodniczący Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów _1992-1996_, jeden ze współorganizatorów polskiego oddziału międzynarodowej organizacji CFA Institute CFA Society of Poland, dawniej: Polish Association of Investment Professionals. Pan Krzysztof Piotrowski zajmuje się doradztwem prawnym. Pan Krzysztof Piotrowski ukończył następujące kursy i szkolenia: Studium Doskonalenia Pedagogicznego w zakresie pedagogiki szkoły wyższej _1984-1985_, Kurs Syndyka Masy Upadłościowej i Likwidatora Przedsiębiorstwa _1991-1992_, Kurs Zarządcy Nieruchomości _2001_, Kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami _2001_, ukończył kilkanaście kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego i instrumentów finansowych, organizowanych przez GPW , Dom Maklerski PBK S.A., Biuro Maklerskie BPH PBK S.A. oraz Professinal Risk Manager’s International Association.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Krzysztof Piotrowski:

– nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa Emitenta,

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,

– nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,

– nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,

– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Anna Kaczmarczyk jest biegłym rewidentem _nr rej. 12761_. Główny Księgowy w Valeo Autosystemy Sp. z o.o. w Skawinie _2000-2014 r._, Manager ds. podatkowych Grupy Valeo w Polsce _2011-2014 r._, od 2011 r. do chwili obecnej współpraca z „KONTO” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Krakowie, Główny Księgowy w Grupie Skalski w Krakowie _2014/2015 r._, Główny Księgowy Grupy TDJ SA w Katowicach _2015 r._. Obecnie od IX 2015 r. Prezes Zarządu AURUS Kancelaria Rachunkowo – Podatkowa Sp. z o.o. w Krakowie i Prezes Zarządu AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Krakowie. Pani Kaczmarczyk jest również wspólnikiem „KONTO” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pani Anna Kaczmarczyk:

– nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa Emitenta,

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,

– nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,

– nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,

– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu