Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 25 czerwca 2019

Data sporządzenia: 25 czerwca 2019 r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:  70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w dniu 25 czerwca 2019 r., podaje do publicznej wiadomości w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. na tym walnym zgromadzeniu. 

Podpis:

Radosław Świątkowski –  Prezes  Zarządu