Aktualności

29 grudnia 2022

Facility Management w ofercie REINO

Rozpoczęliśmy świadczenie usług w nowym segmencie. Oferujemy teraz również kompleksową obsługą techniczną budynków (ang. facility management), a początek dla portfela budynków biurowych. Działalność tę prowadzić będziemy poprzez spółkę YATRE Jest to ważny krok w realizacji naszej…

29 grudnia 2022

UNIQ LOGISTIC wprowadza się do magazynu REINO IO Łódź

Firma logistyczna UNIQ LOGISTIC wprowadza się do magazynu REINO IO Łódź. https://www.propertynews.pl/magazyny/uniq-logistic-wprowadza-sie-do-reino-io-lodz,115337.html

29 czerwca 2022

Logistic City z certyfikatem w systemie BREEAM In-Use

Logistic City w Piotrkowie Trybunalskim zdobyło certyfikat na poziomie Excellent dla „Building Management” i Very Good dla „Asset Performance”. To pierwszy z sześciu procesów certyfikacji, który prowadzimy.Zrównoważony rozwój od zawsze był dla nas kluczowym aspektem zarządzania nieruchomościami. Dlatego,…

28 czerwca 2022

REINO wśród Diamentów Zrównoważonej Gospodarki

Jury konkursu „Diamenty Zrównoważonej Gospodarki” nominowała REINO Capital jako jedną z czterech firm w Polsce – w kategorii Lider Doradztwa Zrównoważonego Rozwoju.Nagrody przyznawane są za wyznaczanie nowych ścieżek rozwoju, opartych na ograniczaniu emisji, wykorzystaniu odnawialnych źródeł…

16 marca 2022

REINO na drodze do najwyższych standardów ESG

REINO – jeden z pionierów ESG w zarządzaniu aktywami nieruchomościowymi wykonuje kolejny krok, aby usprawnić wszystkie procesy w zakresie odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i korporacyjnej. Spółka utworzyła właśnie nowe stanowisko Chief Impact Officer oraz Komitet ESG z…

11 marca 2022

Stanowisko Zarządu REINO Capital S.A. w sprawie zarzutów Prime Holding Group

W związku z publikacją artykułu w Pulsie Biznesu dnia 11 marca 2022 r. Zarząd REINO Capital S.A. poniżej publikuje swoje stanowisko w tej sprawie: Zarzuty i roszczenia Prime Holding Group (PHG) nie mają żadnej podstawy. Nie…

20 grudnia 2021

Raport Colliers dotyczący rynku biurowego

W związku z upowszechnieniem się pracy zdalnej i kolejnymi falami pandemii, funkcja biura ulega ewolucji. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na tzw. workplace services, pomagające zdiagnozować potrzeby pracowników w nowej rzeczywistości – piszą w swoim najnowszym raporcie eksperci…

11 listopada 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A. na dzień 9 grudnia 2021r., godz. 12:00

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 9 grudnia…

28 września 2021

Skokowy wzrost przychodów i zyskowności REINO Capital w 1 półroczu 2021 roku

Grupa REINO Capital opublikowała raport za 1 półrocze 2021 roku podsumowujący ten bardzo udany dla spółki okres. Obrazuje on pierwsze efekty przyjętej strategii rozwoju biznesu. Polega ona m.in. na dynamicznym zwiększaniu przychodów obsługi transakcji na rynku…

20 lipca 2021

Mimo pandemii mamy najlepszy okres w naszej historii

Wartość zarządzanych aktywów (AUM) po raz pierwszy przekroczyła 500 mln EUR. To zauważalne i istotne dla wyników finansowych. Chcemy możliwie szybko podwoić skalę, a w ciągu maksymalnie trzech lat zarządzać portfelami o wartości ponad 2 mld…